Llibret estampat – Imatge i Poesia

Taller familiar. En aquest taller crearem uns llibrets amb cartró en forma d’acordió. La creativitat i la intuïció hi tenen un paper principal. Escollirem un poema curt, un haiku, que ens agradi molt d’un recull que hi haurà. Estamparem amb tampons originals i pintura la imatge, o paraula, o símbol, que millor acompanyi aquest escrit.

Haurem creat un llibre on les paraules i les imatges s’ajuden i es complementen per expressar un instant ple de vida on la natura és la inspiració.

REQUISITS

Espai interior .Taules i cadires.

Paper per protegir la taula. Un espai ampli, acollidor, amb llum natural o ben il·luminat i silenciós, on hi estiguin còmodes les famílies que hi participen. Entre 12 i 20 ( màxim) persones per taller.

Durada: 1 hora