AVÍS LEGAL

MARTA ESMARATS BIGAS en la condició de titular i de responsable del lloc web, i en compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la informació de caràcter general següent:

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines, a la informació que contenen o als productes i serveis oferts, els usuaris poden dirigir-se a la direcció següent:

MARTA ESMARATS BIGAS
46659747S
contacte@cacauet.net
630693908

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

La publicació digital de MARTA ESMARATS BIGAS té com a objectiu facilitar als nostres clients, i al públic en general, la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen.

MARTA ESMARATS BIGAS  no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital. MARTA ESMARATS BIGAS  no assumeix cap responsabilitat derivada de la implicació de terceres parts en els continguts recollits en els enllaços o vincles als quals es fan referència en aquestes pàgines MARTA ESMARATS BIGAS  no es responsabilitza de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que en derivi de l’accés a la publicació digital o de l’ús de la informació o d’aplicacions que contingui.

MARTA ESMARATS BIGAS  és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin. Se n’exclouen els drets sobre els productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels titulars respectius, i que, com a tals, reconeix MARTA ESMARATS BIGAS  . Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense que MARTA ESMARATS BIGAS  atorgui el seu consentiment per escrit..

MARTA ESMARATS BIGAS  no recull cap dada ni demana complimentar cap formulari amb dades personals.

El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest efecte és necessari dirigir-se al servei d’atenció al client de MARTA ESMARATS BIGAS  , que indicarà en cada cas el procés a seguir. Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines —ja siguin comentaris, suggeriments, idees, etc.— es considerarà cedida a MARTA ESMARATS BIGAS  de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Qualsevol tipus de notificació i de reclamació únicament tindrà validesa si es notifica per escrit.